За община Търговище и ОбС на БСП

 

Търгoвище (до 1934 г.- Ескѝ Джумая̀) е областен град в Североизточна България, административен и стопански център на едноименната община Търговище и на област Търговище. Населението на града е 36 797 жители.

Градът е разположен в Дунавската равнина, на около 170 м надморска височина, на север от Преславската планина. Намира се на 339 км североизточно от София, на 41 км западно от Шумен, на 25 км северозападно от Велики Преслав и на 100 км североизточно от Велико Търново. Близостта на града до изходните пунктове на страната Варна и Русе го превръща в естествено стратегическо кръстовище.

Исторически факти

Древност и античност

Археологическите сведения доказват, че по тези места човешки живот е имало още през медно-каменната епоха (халколит) — V-IV хилядолетие пр.н.е. В околностите на града са открити останки от тракийски селища (V-III век пр.н.е.), селище от римската епоха (II-IV век от н.е.), селище и крепост от ранно-византийската епоха (V-VI век). Намерени са останки от селище от Първата българска държава (крепостта „Сборище“), селище и крепост от Втората българска държава. От 1573 г. в данъчния регистър на Османската империя за първи път се среща старото наименование на селището Ески Джумая. През 1658 г. то става административен център. Допирът с европейската култура и жаждата за знание подготвят почвата за активна просветна дейност. Още в XVIII век тук е открито килийно училище, което през 1846 г. е преобразувано в светско. В него учителства големият възрожденец Петко Р. Славейков. По това време в града са изградени християнска църква и читалище. Панаирната и занаятчийската слава на Търговище се запазват и в епохата на Възраждането. Развиват се множество занаяти - абаджийство, мутафчийство, гайтанджийство, обущарство и др. Градът има своето място в национално-освободителното движение. През 1872 г. Ангел Кънчев създава таен революционен комитет. Народните будители Сава Геренов и Сава Катрафилов сеят семената на знанието и прогреса. Тук е роден Никола Симов-Куруто, знаменосец на Ботевата чета. През 1934 г. градът e преименуван на Търговище.

   

Освобождение

С настъплението на руската армия на 27 януари 1878 г., събралите се от града и околни села турци започнали да се изселват с редовната турска армия към Шумен. В града останали някои от придошлите от селата турци, черкези и въоръжен под предводителството на Къзъли Юсуф, Кючук Али и Джун Ахмед, които подложили града. Били запалени панаирът чаршията и българската Срещна махала. Изгорели заедно със стоката си около 400 дюкяна, 7 хана, 50-60 български и турски къщи, както и прочутата кула на градския часовник. Общият брой на жертвите бил около 485 души. Но някои не избрали бягството, а с оръжие в ръка се събрали в отделни къщи със семействата си и се отбранявали. Най-добре организирана била защитата в старата махала Варош. Хаджи Илия х. Марков, предупреден от Замък Ефенди, че турците се готвят да бягат, накупил барут и патрони, и заедно със сина си подготвил голямо количество муниции. Щом започнали палежите, местните български първенци се събират в къщата на Васил Маньоолу, решавайки да свикат населението от цялата махала и да се защитават. Събрали се към 350-400 човека. Но не навсякъде отбраната имала успех. Не била пощадена и църквата. Сформиран бил отряд под предводителството на руския полк. Карганов от три батальона на Охотинския полк, една сотня казаци и две оръдия. Частта незабавно се отправила към града и на 29 януари 1878 г. той бил освободен.

 

Забележителности
Малко познато, но изненадващо богато е културно-историческото наследство. Районът е обитаван от най-дълбока древност. Открити са останки на селища още от времето на неолита (6 000 г. пр. Хр). По-късни археологически находки говорят за цивилизацията на траките и римляните. През ХVІІ в. Търговище вече е средище на най-известния панаир в европейската част на Османската империя. Особен интерес представляват енеолитната култова праисторическа сцена от с. Овчарово, тракийското златно съкровище от с. Кралево (ІІІ в. пр. Хр.). В Търговишкия край туристите могат също така да посетят петкорабната византийска базилика край с. Драгановец, древния град Мисионис (Крумово кале). Богатството на руини от крепости в района на прохода Дервента препращат към Средновековна България и Византия. Напоен с романтиката на Възраждането е старинният квартал Вароша в гр. Търговище.

Градоначалници

Първи кмет на града след освобождението на България е сливенският възрожденец Христо Самсаров.

В годините след 1989 г. кметове са Петър Карагеоргиев (1990-1999 г.) и Красимир Мирев (1999 – 2015 г.), и двамата издигнати от листата на БСП.

Икономически данни

  

  

Кадрите са предоставени от архива на РИМ Търговище. 

По-големите промишлени предприятия в града са "ЕнерСис" АД - 600 души, "Божур 2000" АД - 420 души, "Винпром Търговище" АД - 340 души, "Кока-Кола ХБК България" АД - 300 души (2003), "Тракия глас България" ЕАД - 1 600 души (2008), "Терем-Хан Крум" ЕООД - 628 души (2009), "Мебел Стил" ООД - 390 души (2009), "Дже те ка" ООД - 120 души, "Корабно оборудване Н.Симов" АД - 200 души, "Мизия Милк" ООД - 100, "Мебели Лито" АД - 140 души, "Гласко" ООД - 200 души, "Агроелит- Митов" - 200 души и други.

ОбС на БСП-Търговище:

Общинската структура на БСП в Търговище се ръководи от Общински съвет с председател Светослав Иванов Стефанов и 29 души, членове на Общинския съвет и 9 души в Изпълнително бюро.

Списъчен състав на ОбС на БСП, ИБ на БСП, ОбКК, и ОблС на БСП

ОбС на БСП - Търговище

1. Албена Георгиева Рашева – член на НС на БСП

2. Анатоли Стоянов Александров

3. Атанас Петков Цанев

4. Валентина Радославова Арсова

5. Ваня Петрова Иванова

6. Василена Симеонова Михайлова

7. Венета Иванова Александрова

8. Галин Дачев Кънев

9. Георги Николов Георгиев

10. Даниела Якимова Марчева

11. Илия Светлозаров Илиев

12 Диян Русев Дечев

13 Добрин Светославов Добрев

14. Илияна Желева Димитрова

15. Красимир Митев Мирев – член на НС на БСП

16. Костадинка Милкова Христова

17. Магдалена Николова Жечева

18. Маргарит Маринов Йорданов

19. Петър Иванов Карагеоргиев

20. Румен Иванов Такоров – член на НС на БСП

21. Светла Димова Стефанова

22. Светослав Иванов Стефанов

23.Светослав Христов Загоров

24.Славчо Симеонов Славчев

25.Свилен Добрев Василев

26. Спас Динев Спасов

27. Стойне Николов Миланов

28. Стоян Динев Станчев

29. Тошко Денев Николов

ИБ  на ОбС на БСП – Търговище

1. Свилен Добрев Василев – председател

2. Илияна Желева Димитрова – зам. председател „Партийна дейност”

3. Стоян Динве Станчев – зам. председател „Местна политика”

4. Славчо Симеонов Славчев – зам. председател „ Избори и коалиционна политика”

5. Светослав Христов Загоров – секретар „ Местно самоуправление”

6. Анатоли Стоянов Александров

7. Спас Бонев Спасов

8. Илия Светлозаров Илиев – председател МО

9. Венета Иванова Александроова 

ОбКК на БСП – Търговище

1. Димитър Христов Миланов – председател

2. Александър Стефанов Александров

3. Бисер Йосифов Тодоров

4. Георги Димитров Величков

5. Дарина Христова Николова

6. Милчо Пеев Колев

7. Цветелина Неделчева Иванова

БСП в Община Търговище разполага със 75 основни партийни организации и включва 780 членове.

Представителство на БСП в местната власт в община Търговище:

Кмет на община Търговище в периода 23 октомври 1999г. - 10 ноември 2015 г., Д-Р КРАСИМИР МИРЕВ 
Директор на ОРБ – Търговище. Народен представител във ВНС. Председател и заместник-председател на УС на НСОРБ. Най-дълго управлявалият кмет на община Търговище.

Д-р Красимир Мирев е кмет на община Търговище в продължение на четири мандата от 1999 г. до 2015 г. Бил е народен представител от групата на БСП в 7-мото ВНС. От март 2004 г. до 2008 г. е председател на управителния съвет на Националното движение на общините в България, а от февруари 2007 г. е вицепрезидент на Комитета на регионите на Европейския съюз в Брюксел. На Местни избори 2015 той е водач на листата на БСП с кандидати за общински съветници.

Под ръководството на д-р Мирев, община Търговище коренно променя облика си и придобива съвременен европейски вид. Социалните придобивки на хората от общината се разширяват и приемат конкретни измерения във времето. Съхраняват се и се развиват дейностите на Драматичен театър, Куклен театър, читалищата, самодейните и представителните състави, пенсионерските клубове в селата и града. Осигурява се безплатен прием и грижи за децата в детските градини. Открити са и се поддържат домове за деца с увреждания, социален дом за възрастни хора, център за настаняване от семеен тип за деца и младежи. Във времето на своето кметуване д-р Мирев се грижи като добър стопанин за поверените му общински собствености. Факт е, че през посочения период продажбите на общински имоти са под 1%. Всяка една година общинската администрация успява да се включи в бюджетната рамка и дори осигурява финансов резерв за следващия бюджетен период, което придава допълнителна стабилност в управлението. Общината има сериозно участие в привличането и усвояването на средства за благоустрояване чрез участие в проекти по европейски и национални програми. Осигурена е благоприятна среда за развитие на бизнеса. Разширяват се зоните за отдих и почивка за хората от града и общината. Осъществяват се контакти с научните среди и се реализират проекти, свързани с историческото минало на региона – разкрито е древното селище Мисионис.

От 1 март 2015 г. - безплатни детски градини в община Търговище 

Общинският съвет в Търговище одобри предложението на местната администрация, ръководена от д-р Красимир Мирев, за отпадане плащането на таксата за ползването на детски градини на територията на общината. За целта ще бъде направено изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. В предложението е записано: "... разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи. Необходимият финансов ресурс е в размер на 470 000 лв., представляващ среднопретеглен годишен размер на таксите за ползване на детска градина за последните 3 (три) години. Направените икономически анализи показват, че средствата могат да бъдат разчетени в бюджета за 2015 год., както и да осигурят устойчивост по отношение на предлаганата промяна за следващия 3-годишен планов период." Към момента на предложението - промяната обхваща 1 869 деца, от 3 до 6 г., които са записани в детските градини в община Търговище. Целта е с отпадането на таксите, всички деца да имат равен достъп до градините, качествено образование и разширяване на услугите. 

Кмет на община Търговище в периода 29 октомври 1990 - 1999 г., ПЕТЪР КАРАГЕОРГИЕВ 
Инженер. Член на Българската социалистическа партия. Първи пряко избран кмет на Община Търговище. 

Кмет на община Търговище в периода 7 март 1988 - октомври 1990 г., ИВАН ВАСИЛЕВ 
Ядрен физик и икономист, кандидат на икономическите науки. Член на Българската комунистическа партия 

Представителство на БСП в Общински съвет-Търговище:

Мандат 1991-1994г. (кмет Петър Иванов Карагеоргиев)

 1. Валентина Крумова Георгиева
 2. Галин Дачев Кънев
 3. Данаил Георгиев Антонов
 4. Дечо Николов Дяков
 5. Димитър Христов Димитров
 6. Зорка Николова Миланова
 7. Красимир Димитров Георгиев
 8. Михаил Костадинов Тешовски
 9. Петър Василев Владев
 10. Петър Пенчев Петров
 11. Румен Йовчев Калев
 12. Стефан Вълканов Стоилов
 13. Стоян Василев Михов
 14. Юлия Стоянова Конаклиева
 15. Теодор Колев Геуров
 16. Виолета Радева Маркова
 17. Васил Танас Папуев

Мандат 1995-1999г. (кмет Петър Иванов Карагеоргиев)

 1. Данаил Георгиев Антонов
 2. Дечо Николов Дяков
 3. Димитър Иванов Цанев
 4. Илиян Радков Шопов
 5. Йовчо Димитров Йовчев
 6. Красимир Димитров Георгиев
 7. Михаил Костадинов Тешовски
 8. Пламена Станчева Тасева
 9. Радослав Божидаров Радев
 10. Румен Йовчев Калев
 11. Снежанка Георгиева Евтимова
 12. Юлия Стоянова Конаклиева
 13. Теодор Колев Геуров
 14. Уляна Колева Димолярова
 15. Никола Стоянов Николов
 16. Стоян Динев Станчев(02.1997-11.1999г.)
 17. Христо Денев Ралев(10.1998-11.1999г.)
 18. Веселка Стефанова Георгиева

Мандат 1999-2003г. (кмет д-р Красимир Митев Мирев)

 1. Валентин Иванов Венков
 2. Венелин Петев Вълчанов
 3. Галин Дачев Кънев(зам. Председател на ОбщС. 09.2002-11.2003г.)
 4. Галя Стоянова Василева
 5. Дечо Николов Дяков
 6. Димитър Христов Димитров (Председател на ОбщС. 1991-1999г.)
 7. Магдалена Николова Жечева (08.2001-11.2003г)
 8. Пламен Христов Грозданов
 9. Свилен Добрев Василев
 10. Стефан Желев Стефанов
 11. Теодор Колев Геуров
 12. Христо Станимиров Христов
 13. Юлия Стоянова Конаклиева
 14. Георги Николов Георгиев
 15. Сашко Иванов Александров
 16. Светослава Русева Атанасова(11.2003-09.2004г.)

Мандат 2004-2007г. (кмет д-р Красимир Митев Мирев)

 1. Валентин Иванов Венков
 2. Венета Крумова Писарева
 3. Галин Дачев Кънев
 4. Даниела Якимова Марчева(председател наОбщС 10.2005-11.2007г.)
 5. Деан Русев Дечев
 6. Стефан Желев Стефанов
 7. Д-р Георги Николов Георгиев
 8. Пламен Дончев Панайотов(2003-2004г)
 9. Румен Йовчев Калев(10.2005-11.2007г.)
 10. Добрин Светославов Добрев(05.-11.2007г.)

Мандат 2007-2011г. (кмет Д-р Красимир Митев Мирев)

 1. Емил Александров Димитров
 2. Галя Стоянова Василева
 3. Валентин Димитров Димитров
 4. Василена Симеонова Михайлова
 5. Диан Русев Дечев
 6. Ивайло Павлов Парванов
 7. Йордан Любенов Бутунски
 8. Милко Никодимов Милков
 9. Светослав Христов Загоров
 10. Стела Антонова Стоянова

Мандат 2011-2015г.

 1. Свилен Добрев Василев(2011-2013г.)
 2. Албена Георгиева Рашева
 3. Василена Симеонова Михайлова
 4. Емил Александров Димитров
 5. Д-р Светослав Иванов Стефанов
 6. Светослав Христов Загоров
 7. Йордан Любенов Бутунски
 8. Ивайло Павлов Парванов(10.2013г-независим)
 9. Милен Николаев Манев(10.2013г-независим)
 10. Атанас Петков Цанев(2013-2015г.)

В началото на 2015 г., групата съветници на БСП напускат Ивайло Първанов и Милен Манев. 

Мандат 2015-2019г.

 1. Д-р Красимир Митев Мирев
 2. Емил Александров Димитров
 3. Румен Иванов Такоров
 4. Илия Светлозаров Илиев
 5. Николай Милчев Златков
 6. Десислава Евгениева Петрова

 

За периода 2011-2015 г. в община Търговище са избрани 8 кмета, издигнати и подкрепени от БСП и назначени 6 кметски наместници-членове на БСП.

Кметове на населени места в община Търговище, МАНДАТ 2015 - 2019:

Бистра

Стилиян Димитров Стоянов

Досегашен кмет

Васил Левски

Димитър Иванов Йорданов

Досегашен кмет

Горна Кабда

Гюнер Байрамалиев Халилов

Досегашен кмет

Дралфа

Георги Пенчев Цветков

Новоизбран кмет

Ловец

Димитър Стефанов Алексиев

Досегашен кмет

Макариополско

Петър Пенчев Петров

Досегашен кмет

Ралица

Тошко Денев Николов

Досегашен кмет

Стража

Руслан Христов Стойнев

Новоизбран кмет

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи