График на конференциите

област Търговище

1. Търговище - 26,03,2016 г., 09:00 ч., ЦМДИ-Търговище

2. Попово - 16,04,2016 г., 10:00 ч., Културен дом

3. Омуртаг - 27,03,2016 г., 13:00 ч., Общински съвет

4. Антоново - 02,04,2016 г., 11:00 ч., Общински съвет

5. Опака - 02,04,2016 г., 18:00 ч., Читалище